design-bg

Cymorth Rheoleiddio

Cymorth Rheoleiddio

Ein blaenoriaeth yw darparu deunydd pacio mwy diogel i'r fferyllol, harddwch a gofal personol sy'n parchu'r amgylchedd ac iechyd pobl.

Ein Prif Bwyntiau Ffocws mewn Pecynnu Defnyddwyr

Deunyddiau newydd

Dewis deunyddiau pecynnu newydd sy'n parchu'n llawn y rheoliadau cyfredol sy'n ymwneud â Chosmetig, Pecynnu a Phecynnu gwastraff, a REACH.
Gellir archwilio gofynion eraill hefyd ac, os ystyrir eu bod yn berthnasol, eu hymgorffori yn ein Polisi. Mae anghenion cwsmeriaid unigol yn cael eu hystyried fesul achos.

Dogfennaeth

Rydym wedi datblygu nifer o ddogfennau, yn enwedig Ffeiliau Gwybodaeth Reoleiddio (RIF) a phapurau sefyllfa sydd wedi'u cynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion ein cleientiaid. Mae'r dogfennau hyn yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir gan ein cyflenwyr ac wedi'u gwirio gan ein gwybodaeth fanwl fewnol o'r rheoliadau.

3.Regulatory Support

Rydym yn gweithio'n rhagweithiol gyda rheolyddion a rhanddeiliaid perthnasol eraill i wella'n barhaus ac egluro'r dirwedd reoleiddio.