Sustainability

Datrysiadau Cynnyrch Cynaliadwy

Dylunio cynhyrchion a phrosesau gyda phobl a'r blaned mewn golwg.

Mae cyrchu deunydd cynaliadwy yn brif flaenoriaeth i Micen, ein cwsmeriaid a'n rhanddeiliaid.

Wrth i bryderon am adnoddau anadnewyddadwy ac effeithiau amgylcheddol dyfu, rydym yn deall bod cyrchu deunydd cynaliadwy ar frig meddwl cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill. Er mwyn mynd i'r afael â'r maes allweddol hwn yn well, rydym wedi sefydlu tîm cynaliadwyedd cynnyrch pwrpasol o fewn Sefydliad Rhagoriaeth Arloesi Micen.

Mae Micen yn partneru â sefydliadau o'r un anian i atgyfnerthu ein haddewid i ofalu am ein planed a lleihau ein heffaith amgylcheddol, yn enwedig o ran ailgylchu, lleihau gwastraff plastig a hyrwyddo economi blastig fwy cylchol.

2.Sustainable product Solutions

Datrysiadau Cynnyrch Cynaliadwy